Fanfic I BJYX I Cạm bẫy ngọt ngào - Mộc Tinh Lam

20-10-2020 3
Theo dõi truyện

Làm thế nào để từ tình huynh đệ biến thành tình yêu?

Thầm mến một người liệu có thể có kết quả không?

Vậy phải xem ngươi sẽ làm như thế nào để dụ hắn vào tròng, dệt một tấm lưới tình thật lớn, trói hắn lại.

"Ta sẽ giăng cho ngươi một cạm bẫy ngọt ngào,

Ngươi có dám nhảy xuống không?"

Độ dài: 30 chương

@Mộc Tinh Lam

@boheo_socute

Đánh giá
Đã có 1 người đánh giá
Đọc nhiều nhất

back top