Biệt ly

28-12-2019 11
Theo dõi truyện

"Ta chờ đến ngàn thiên thu

Chàng đi mãi mãi biệt ly không về

Có biết thiếp mỏi chờ mong

Ánh trăng oán thán tâm sầu trong đêm"Đánh giá
Đã có 1 người đánh giá
Đọc nhiều nhất

back top